Skip to main content
 • Our Menus

  เมนูของเรา

  เทคนิคการปรุงอาหารเป็นสไตล์คลาสสิกของฝรั่งเศส โดยนำเข้าวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุด และผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่เพาะปลูกในประเทศ  เมนูอาหารจะปรับเปลี่ยนทุก 2-3 เดือน เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่หลากหลายตามฤดูกาล มาปรุงอาหารที่แตกต่างและมีความน่าสนใจ
 • ห้องรับประทานอาหารแบบส่วนตัว

  ห้องรับประทานอาหารแบบส่วนตัว

 • our specials

  ข้อเสนอสุดพิเศษ

 • Offers

  Offers

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
ถัดไป

รีวิวและข่าวประชาสัมพันธ์

  Connect with us

  @thealliumbangkok
  บรรยากาศและการตกแต่ง

  Hours

  • มื้อกลางวัน 11:30 น. - 14:30 น.
  • มื้อค่ำ 18.00 น. - 22.00 น. 
  • ปิดให้บริการทุกวันจันทร์                                                                                                                                                                                              
  สำรองโต๊ะ